Kontakt, AB Stugjouren i Sälen


  • TOSHIBA Värmepumpar - Det ekonomiska alternativet
  • Jourverksamhet
  • Stugtillsyn
  • Fastighetservice
  • Certifierad värmepumpsmontör enligt Svensk kylnorm


Kontaktperson

Göran Jönsson
Mobil: 070-5286042
E-post: goran@hemfjallsgarden.se

Postadress

AB Stugjouren i Sälen
Sälenvägen 45
Box 36 
780 67 Sälen